T.Wägg Oy:n rekisteriseloste ja tietosuojalauseke 12.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: T.Wägg Oy
Y-tunnus:
2358241-0
Postiosoite: Puusentie 165, 10300 Karjaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Tapio Wägg
Postiosoite: Puusentie 165, 10300 Karjaa
Sähköposti:
tapsa@twagg.fi
Puhelin: 050 047 6965
 

3. Rekisterin nimi

T.Wagg Oy:n asiakasrekisteri
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan kerätä ja käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 • Palvelun toteuttaminen

 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

 • Asiakkaan ajoneuvon tietojen hankkiminen

 • Asioimiseen vakuutus- ja rahoitusyhtiöiden kanssa asiakkaan tilaamien töiden suorittamiseen liittyen

 • Asiakkaan hyväksymä markkinointi

 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot (laskutus-, tuote- ja tilaustiedot)

 • Asiakkaan ajoneuvon tunniste- ja vakuutustiedot

 • Asiakkaan ajoneuvon valokuvat ja tekniset dokumentit

 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään (sähköpostilla, puhelimitse, käynnin aikana tai muulla vastaavalla tavalla)

 • Vakuutusyhtiöiltä ja Trafi:lta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee osoittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle.

Oikausuoikeus. Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterin pitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää keräämästä ja käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja markkinointia varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään.
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän tiedon käyttöön ja käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tietojärjestelmät ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muilla tarvittavilla teknisillä ratkaisuilla. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat asiakastietoja sisältäviin tietojärjestelmiin kirjautumiseksi. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
 

10. Vierailutietojen keräys

Verkkosivujemme käyttäjistä ei kerätä tietoa jonka perusteella yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.  Verkkosivuilla vierailusta kerätään ainoastaan teknistä tietoa mm. verkkopalvelun laadun varmistamiseksi

Takaisin etusivulle...